آقاي دكتر بهرام غيائي در معيت آقاي نصرالله مختار، هردو از پيشكسوتان شناخته شده و مقبول حرفه در زمینه مشاوره مديريت، سرمایه گذاری، مسایل بانکی و بانکداری، امور مالی و حسابداری و حسابرسي، بدواً از طريق موسسه حسابرسي مختار و همكاران كه به عنوان یکی از قديميترين گروه حرفهاي خوشنام، نه تنها در ايران بلكه در خارج و در سطح بينالملل شناخته شده است، بطور مستمر و علاقمند، همواره در خدمت حرفه، اقتصاد ملی و ارائه خدمات حرفهاي به مشتریان خاص خود قرار گرفتهاند. موسسه عملاً در سال 1351 به ثبت رسيده و در سالهاي 1355 به بعد رسماً فعاليتهاي حرفهاي خود را شروع نموده است. بنيانگذاران موسسه قبلاً از مدیران و شرکاء ارشد ايراني موسسات حسابرسي بينالمللي WHINNEY MURRAY & Co و موسسه حسابرسی بین المللی DELLOITT & Co بوده كه هر دو موسسه همواره در صدر موسسات حسابرسي جهاني بوده و هستند.

 

ارتباط عميق و بلندمدت موسسه با طيف وسيعي از صاحبكاران عمده دولتی, عمومی و خصوصی، در بخشهاي مختلف صنايع، خدمات، تجارت، بانكها, صندوق های سرمایه گزاری و بازار سرمايه، موسسات اعتباري، موسسات توليدي و از جمله شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار و شماري از سازمانهاي دولتي و خصوصي، چه در داخل ايران و يا امريكاي شمالي و يا بخش مهمي از اروپا، موسسه را همواره در موقعيت استثنايي و شايستهاي از لحاظ مهارت و دانش حرفهاي و همچنین کیفیت ارائه خدمات حرفهاي در سطوح بالاي حرفه و مديريت مراكز اقتصادي بااهميت قرار داده است.pic 10

مدارج علمي شركاء و اعتبارنامههاي حرفهاي بينالمللي آنان، موقعيت استثنائي از لحاظ دانش و توانايي حرفهاي در داخل موسسه و مقبوليت و پذيرش گزارشات آنها در سطح حرفه و جهاني بوجود آورده است. عضويت دائمي در انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز (The Institute of Chartered Accountants in England and wales – FCA) ، عضويت در انجمن حسابداران رسمي امريكا (The American Institute of Certified Public Accountants – CPA) ، عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران، عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران، حسابداران معتمد سازمان بورس واوراق بهادار (Tehran Stock Exchange) و بالاخره موسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی انگلستان (The approved employee by the Association & Chartered Certified Account s – ACCA) نشانه ای است بر قابلیت و توانمندی گروه و مقبولیت آن در داخل و خارج از ایران می باشد.

 

به علاوه، آقاي غيائي با گذرانيدن دوره دكتري در زمينه مديريت و كنترلهاي مديريت از دانشگاه معتبرUSC امريكا و تحقيق و تدريس پاره وقت در دانشگاههاي معتبر داخل و امريكا و همچنین فعاليت مستمر و دائم در بازار بورس نيويورك (NYSE)، نزدك (NASDQ) و كاليفرنيا (AMX) و در ديگر بازارهاي پولي و كالاي بينالمللي معتبر و شناخته شده، كه اين امر باستناد و اعتبار مدرك Series 7 كه توسط SEC بازار بورس امريكا صادر گرديده، قابليت اکثریت فعاليتها مشاوره, مدیریت, سرمایه گذاری و نظارت و كنترل در اينگونه بازارها را براي موسسه و گروه فراهم نموده است. همچنين نقش موثر مشارکت در پايهگذاري حرفه حسابرسي و حسابداري نوین در ايران و بالاخره تلاش هميشگي در جوار انجمن های حرفه ای ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، تقريباً از بدو تاسيس تاکنون و مشتاقانه در فراز و نشيبهاي اين سازمان همدم و همگام بودن، كه هماكنون نيز ادامه دارد، دلايل و پشتوانه بس محكم بر اثبات مقبوليت و قابليت گروه مختار، غیائی و همكاران در ارائه خدمات حرفهاي در داخل و در سطح بينالمللي بوده و ميتواند خدمات قابل ملاحظه و ارزندهاي در بازارهاي اقتصادي، بانكي، صنايع، بورس و اوراق بهادار و مديريت آن ارائه دهد.

MRI


موسسه از دو شعبه مستقل و انحصاري واقع در شهر Hove انگلستان و در شهر لوس انجلس (ايالت كاليفرنيا) امريكا برخوردار ميباشد كه خدمات حرفهاي مستقل خود را به صاحبكاران ارائه ميدهد و جزو زمره حسابرسان معتمد سازمان بورس امريكا (Stock Exchange Commission – SEC) سازمان بورس اوراق بهادار انگلستانLondon Stock Exchange-England) بوده است. به استناد نتایج ارزیابی های سالانه کنترل کیفیت خدمات موسسه توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، گروه همواره با عملکرد ممتاز و بسیار خوب و حفظ مقام خود در عداد حسابرسان مستقل و پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار به ادامه حیات حرفه ای تداوم داده است.